Физика на веслање

KG to LBS Converter

ЧПП: Основна физика на веслање

 1. Погон
 2. Отпорност
 3. Кинетичка енергија
 4. Центар за маса
 5. Варијација на брзината
 6. Биланс
 7. Лостови
 8. Опрема
 9. Законите за движење на tonутн

Најчесто поставувани прашања: Физика на тежина и веслање

 1. Вовед
 2. Однос помеѓу моќ и тежина
 3. Соодноси на моќност / тежина
 4. Врска помеѓу тежината и брзината на Ерг
 5. Врска помеѓу тежината и брзината на чамецот
 6. Брзини на различни часови за чамци
 7. Ефект на мртва тежина
 8. Односи помеѓу Erg Score и Брзина на брод
 9. Ефект на тежината на чамецот врз брзината на чамецот

Најчесто поставувани прашања: Физика на тек / длабочина и веслање

 1. Вовед
 2. Вискозност
 3. Отпорност на брод
 4. Тек на река
 5. Отпорност наводно / низводно
 6. Плитка отпорност на вода
 7. Времето низводно / низводно

ORIGINAL SOURCE:Physics of Rowing